KAYITLARIMIZ BAŞLADI. BAHAR ANAOKULU BAĞCILAR
BİLİNÇLİ AİLELERİN İLK TERCİHİ - BAHAR ANAOKULU - KREŞ - YUVA BAĞCILAR
EĞİTİM = BAHAR KREŞ-ÇOCUKEVİ BAĞCILAR

HAKKIMIZDA

Bir annenin çocuğu için isteyebileceği her şeyi düşünen ve bunları sağlıklı bir ortamda ilke haline getirmiş olan BAHAR KREŞ VE ÇOCUK EVİ Bağcılar 2000 yılında eğitimci bir anne olan MAGBULE KAHRAMAN tarafından kurulmuştur.

BAHAR KREŞ VE ÇOCUK EVİ BAĞCILAR, çocuklarımız için etkin öğrenme ve çoklu zeka modelini esas alır ve çocuklarımızın tüm gelişim alanındaki becerilerini geliştirmeyi hedefler 0-6 yaş, çocuğun kişiliği, kendini algılaması, dünyaya bakışı gibi önemli konuların belirlendiği, gelecekteki eğitim ve çalışma hayatını önemli derecede etkileyecek olan ve mutlaka dikkate alınması gereken bir dönemdir.Her çocuğun ilgi alanı, yeteneği ve becerisi farklıdır.Bunu göz önünde bulunduran, BAHAR KREİ VE ÇOCUK EVİ eğitim programlarını ve etkinlikleri 0-6 yaş grubu çocuklarımızın yaş gruplarını ve ilgi alanlarını dikkate alarak titizlikle hazırlar.

            VİZYONUMUZ

      Yeni çağa ayak uydurmuş bir kurum olarak, Atatürk ilkelerini benimsemiş, özgüveni tam, kendi yetenek ve yaratıcılığını kullanabilen,  toplumsal ve evrensel değerlere sahip, bu günün miniklerine ve yarının geleceğine ışık tutan çocuklar yetiştirebilmektedir.

            MİSYONUMUZ

      BAHAR KREŞ VE ÇOCUK EVİ olarak okul öncesi eğitimin çocukların gelişiminde çok önemli bir yere sahip olduğunun bilinci içindeyiz.İnsan zekasının %75'inin okul öncesi dönemde geliştiğini göz önünde bulundurarak, çocuklarımızın sosyal, zihinsel, bedensel ve duygusal gelişimlerini yaşları doğrultusunda tamamlamaları en büyük amacımızdır.Bunun için çocuklarımızın yaşayarak, hissederek, severek öğrenme çabası içine girecekleri en iyi ortamı sunabilen bir eğitim çatısı altında toplanmak bizim misyonumuzdur.

            HEDEFLERİMİZ

      Çocuklarımızın; araştıran sorgulayan, aydınlık bakış açısına sahip, kendine güvenen, yeniliklere açık, demokrasi ve çağdaş yaşamı özümsemiş bireyler olarak yetiştirilmeleri temel amacımızdır.Çocuklarımıza karşılaştıkları güçlükleri yenme, sorunları çözme yetkisi kazandırmalı, doğru kararlar vererek yaşamın her alanında başarılı olmaları için eğitim başta olmak üzere ortam ve olanakları yuvamızda sunmaktayız. Çocuklarımızın her türlü gereksinimini karşılamak, karşı karşıya bulundukları olumsuzlukları gidermek, yaşam koşullarını iyileştirmek,beklentilerine yanıt oluşturmak ve sorunlarına çözüm üretmek için hiç bir özveriden kaçınmamaktayız.Geleceğimizin en değerli varlığı çocuklarımız,aydınlık yarınlara ulaşma yolundaki en önemli güvencemizdir.


BAHAR KREŞ VE ÇOCUK EVİ İŞ BİRLİĞİ İLE YETİŞEN ÇOCUK;

*Kendi davranışları üzerinde düşünebilir.

*Düşüncelerini, isteklerini iyi ifade edebilir.

*Kendi kendini yönlendirebilir.

*Her yaşta insanla sağlıklı iletişim kurabilir.

*Hoşgörülüdür.

*Hayal kırıklıklarının üstesinden gelebilir.

*Sorunlarına akılcı ve yaratıcı çözümler bulabilir.

*Öğrenmenin zevkli bir uğraş olduğunu keşfetmiştir.

 

 

bağcılar anaokulu, bağcılardaki anaokulları, bağcılar yuvalar, bağcılar devren anaokulu