KAYITLARIMIZ BAŞLADI. BAHAR ANAOKULU BAĞCILAR
BİLİNÇLİ AİLELERİN İLK TERCİHİ - BAHAR ANAOKULU - KREŞ - YUVA BAĞCILAR
EĞİTİM = BAHAR KREŞ-ÇOCUKEVİ BAĞCILAR

BRANŞ DERSLERİ

» SANTRANÇ

» MODERN DANS VE FOLKLOR

» ORFF EĞİTİMİ

» MENTAL ARİTMETİK EĞİTİMİ

» YABANCI DİL - İNGİLİZCE

1

 


           Çocukların küçük yaşlarda yeni bir dil öğrenme yetenekleri yetişkinlere göre, çok daha yüksektir. Özellikle okul öncesi eğitimde ikinci bir dilin programda yer alması çocuğun hem dil, hem de zihinsel gelişiminde çok büyük yarar sağlamaktadır. Bu nedenle okul öncesi eğitimde İngilizce önemli bir yere sahiptir.


          Okulumuzda İngilizce eğitimi, çocukların kendine özgü gelişim ve öğrenme özellikleri göz önüne alınarak, onların yaş gruplarına göre oyun ve etkinliklerle yapılmaktadır. Bazı metodlar esas alınarak İngilizce eğitimi  verilmektedir. Bu metodlara göre tasarlanan, görsel, işitsel ve yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayanan oyun ve aktivitelerde İngilizce iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. Soyut kavramlar yerine çocukların kendi yaşantılarından yola çıkılarak  yabancı dil bir bütün halinde kullanılmaktadır. Böylece çocuklar İngilizce’yi doğal ortamlarında hikayeler, şarkılar, resimli kartlar ve çeşitli materyaller yardımıyla öğrenebilmektedirler. Öte yandan kelimeler ve cümle kalıpları, hikayeler, dramatizasyonlar, şarkılar, oyunlar ve hareketli aktivitelerle öğretilir.


 


 


Bahar Anaokulu , Kreş , Yuva – Bağcılar